DeFi Discussion

DeFi Discussion là series podcast trên Coin68 TV, nơi bọn mình ngồi xuống trò chuyện, thảo luận về những vấn đề liên quan đến thị trường tiền mã hóa, đặc biệt là mảnh ghép DeFi của thị trường.